HYPERCOMPOSER/MULTICOMPOSER for Windows®
Soundscape generator
Генератор на звукови пейзажи

 


An Orange Factory psychoacoustic arts project
With the financial support of the Sofia Municipality Culture programme 2020

            

Проект на Ориндж Фактори психоакустични изкуств,
реализиран с финансовата подкрепа на Програма "Култура" на Столична община, 2020г.

 

Requirements for HYPERCOMPOSER:
WinVDIG (QuickTime video digitizer): Download
Apple QuickTime for Windows: Download

Изисквания са HYPERCOMPOSER:
WinVDIG (QuickTime видео дигитализатор): Изтегляне
Apple QuickTime за Windows: Изтегляне

 

Automatic installation:Download setup_hypercomposer.msi and run it.
Автоматична инсталация: Изтеглете setup_hypercomposer.msi и стартирайте приложението.

Manual installation (if you can't download executable files
because of your computer's security settings:

Download Hypercomposer_Install.zip, open the archive and extract the compressed folder.
Look for the file Hypercomposer.exe in the extracted folder and create a desktop shoercut to it.


Ръчна инсталация (в случай че не можете да
изтегляте изпълними файлове поради настройките
за сигурност на Вашия компютър:

Изтеглете Hypercomposer_Install.zip, отворете архива и разопаковайте компресираната папка.
В току-що разопакованата папка, намерете файла Hypercomposer.exe и създайте пряк път до него на работния плот.

 

Launch Hypercomposer and read Getting started and/or the online help files.
Стартирайте Hypercomposer и прочетете Getting started (първи стъпки) и/или файловете за онлайн-помощ.

You can use this software for expeiments at home or for live performances under various conditions.
Можете да използвате тази програма за експерименти у дома или за перформънс на живо, в най-различни условия.

Watch online video tutorial
Вижте един онлайн видеоурок