РЕГЛАМЕНТ (BG) | RULES (EN) | REGOLAMENTO (IT) | CONTACT | PDF (EN) | PDF (BG | PDF (IT) | ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ | ENTRY FEE (Quota di partecipazione)

 

Marin Goleminov (1908 - 2000)


 

ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО КОМПОЗИЦИЯ
„ПРОФ. МАРИН ГОЛЕМИНОВ"
СОФИЯ 2020
В памет на проф. Марин Големинов (1908 – 2000)

МУЗИКА ЗА СОЛО ИНСТРУМЕНТ ИЛИ ИНСТРУМЕНТ И ЕЛЕКТРОНИКА
КРАЕН СРОК ЗА УЧАСТИЕ: 25 ноември 2020г.

2nd INTERNATIONAL COMPOSITION COMPETITION
“PROF. MARIN GOLEMINOV”
SOFIA 2020

in memory of Prof. Marin Goleminov (1908 – 2000)

MUSIC FOR SOLO INSTRUMENTS OR INSTRUMENTS AND ELECTRONICS
DEADLINE: Nov. 25 2020

С финансовата подкрепа на Министерство на културата на република България
Supported by the Ministry of culture of the Republic of Bulgaria