Here you can pay the entry fee for the 2nd International Composition Competition "Prof. Marin Goleminov" 2020 (€12.00 EUR),
using your credit/debit card.
The link below will redirect you to the PayPal website.

Тук можете да платите таксата за участие във втория "Международнен конкурс по композиция Проф. Марин Големинов" 2020 (€12 ЕВРО),
използвайки Вашата кредитна/дебитна карта.
Линкът по-долу ще Ви препрати към интeрнет-страницата на PayPal.